FAQ – najczęściej zadawane pytania

Tak, każde przedszkole niepubliczne, punkt przedszkolny lub zespół wychowania przedszkolnego może starać się o odszkodowanie z tytułu zaniżonej dotacji. W szczególności pomagamy tym placówkom, które prowadziły działalność w latach 2008-2015.

Skontaktuj się niezwłocznie z Dla Przedszkola sp. z o.o. – nasi eksperci bezpłatnie zweryfikują Twoją szansę na odszkodowanie i wspólnie zaproponujemy rozwiązanie w celu uzyskania odszkodowania z tytułu zaniżonej dotacji.

Weryfikacja i spotkanie z prawnikami z Dla Przedszkola sp. z o.o. są bezpłatne. Nie poniesiesz żadnych kosztów za naszą konsultację i sprawdzenie, czy masz szansę na uzyskanie odszkodowania.

Weryfikacja zajmuje nam nie więcej niż 14 dni roboczych od otrzymania wszystkich dokumentów oraz uzyskaniu odpowiedzi na zadane przez nas pytania.

Tak, uzyskanie odszkodowania wiąże się z wniesieniem sprawy do sądu cywilnego. My zajmiemy się tym w Twoim imieniu. Nasi prawnicy będą Ciebie reprezentować przed sądem w każdym miejscu w Polsce. Nie musisz nawet pojawić się na rozprawie.

Spółka Dla Przedszkola sp. z o.o. oferuje rozwiązania, w ramach których klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z obsługą prawną procesu lub ponosi koszty wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. Nasze wynagrodzenie zostanie potrącone z zasądzonej przez sąd kwoty odszkodowania i będzie uzależnione od jego wysokości. Krótko mówiąc, jeżeli nie wygramy w sądzie nie otrzymamy wynagrodzenia.

Sprawa sądowa o odszkodowanie z tytułu zaniżonej dotacji nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy, wszystko zależy od ilości dokumentów, stopnia skomplikowania oraz sądu, do którego zostanie wniesiona sprawa.

Na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu zaniżonej dotacji przedawnia się z upływem okresu 10 lat.

Tak, jest taka możliwość. Wszystko zależy od tego, w jakiej formie prawnej prowadzone było przedszkole. Eksperci z Dla Przedszkola sp. z o.o. zweryfikują taką możliwość.

Tak, wyroki w sprawach o odszkodowanie zapadają w całej Polsce. Przyjmuje się, że 80% gmin zaniżało dotacje, dlatego coraz więcej przedszkoli ubiega się o odszkodowania z tytułu zaniżonej dotacji.

Spółka Dla Przedszkola sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Warszawie. Możemy się także umówić z Tobą w Twoim mieście.

Nasze doświadczenie pokazuje, że w przypadku spraw o odszkodowanie z tytułu zaniżonych dotacji, prawdopodobieństwo wygranej jest bardzo wysokie. W przypadku ewentualnej przegranej wszystkie koszty mogą zostać pokryte przez Dla Przedszkola sp. z o.o.

Dla Przedszkola sp. z o.o. to zespół wysokiej klasy ekspertów. Współpracujemy z najlepszymi adwokatami oraz radcami prawnymi z doświadczeniem w tego typu sprawach.

Gmina nie ma takiej prawnej możliwości. Odszkodowanie z tytułu zaniżonych dotacji dotyczy lat ubiegłych i nie ma wpływu na bieżące dotacje i funkcjonowanie placówki.